Over ons

Historiek

Het ontstaan

Het ontstaan van Brouwerij Clarysse moet gezocht worden omstreeks 1650, toen de familie van de Voorde haar stichtte. De brouwerij werd in de familie van kind tot kind overgedragen, tot omstreeks de jaren 1800, toen de familie Felix de zaak kocht. Eén van de laatste eigenaars van deze familie was August Felix, een advocaat die zijn praktijk uitoefende in een huis dat naast de brouwerij gelegen was. Tevens was hij gedurende enkele jaren schepen van de stad. Na het overlijden van de ongehuwde brouwer-advocaat, kwam zijn erfdeel bij testament aan Mevrouw Adams, een vriendin van de familie.

Het ontstaan

Brouwerij Clarysse

Haar zoon Pierre Adams associeerde zich in 1946 met Roger Clarysse en stichtte de PVBA Brouwerij Adams - Clarysse. Daar het net na de oorlogsjaren was, moest men met primitieve middelen van start gaan. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de grote koele kelders van het aanpalende Jezuïetenklooster om de tonnen op te slaan. Deze ruimten zou de brouwerij benutten tot in het begin van de jaren 1970. In 1947-1948 werd een groot gedeelte van de oude brouwerij afgebroken en heropgebouwd. Pierre Adams overleed in 1952 op jeugdige leeftijd. Daar hij kinderloos gebleven was, nam de familie Clarysse al zijn aandelen over en vormde de zaak om in PVBA Brouwerij Clarysse. Datzelfde jaar huwde Willy Clarysse, de enige zoon van Roger, met Simone Van Butsele en kwam kort nadien zijn vader vervoegen in de brouwerij.

Brouwerij Clarysse

Felix Speciaal Oudenaards

In 1958 sleepte de brouwerij Clarysse met de “FELIX SPECIAAL OUDENAARDS” de wereld-ereprijs in de wacht, dit op 444 deelnemers.


Felix Speciaal Oudenaards

Restauratiewerken

Toen men in 1971 restauratiewerken uitvoerde aan de aanpalende voormalige Jezuïetenabdij, stortte deze bijna geheel in en moest volledig gesloopt worden. Op die plaats, in de Koningstraat, werden door de brouwerij nieuwe pakhuizen opgetrokken. De werkzaamheden duurden tot in 1973. Toen begon men met de plaatsing van nieuwe lagertanks, die een totaalcapaciteit hadden van 300.000 liter heerlijk FELIX-bier.

Restauratiewerken

3de generatie

Willy en Simone Van Butsele hadden 1 zoon Philippe die in 1977 in de voetsporen trad van zijn vader en sinds dan werkzaam is in de brouwerij. Jammer genoeg sloeg het noodlot toe en moest Philippe snel de touwtjes in handen nemen in het bedrijf. Hierdoor moest hij noodgedwongen zijn studies stopzetten.

"Eénmaal ingeburgerd in een dergelijk bedrijf blijf je er werken en ga je niet opnieuw studeren. Ik heb echter wel verschillende bijscholingen gevolgd in de biochemie en het algemeen bedrijfsbeheer. De kennis van biochemie is niet onbelangrijk voor een brouwerij omdat je het bier moet kunnen analyseren.


3de generatie

Prik & Tik bierhal

In 1987 opende Brouwerij Clarysse zijn eerste bierhal in Oudenaarde. In 1996 kwam een tweede bierhal in Ronse en in 2002 opende een derde bierhal in Eine.
In 2003 stopte Brouwerij Clarysse met brouwen en ging zich toeleggen op het verdelen van dranken. Het merk Felix Oudenaards bruin werd behouden en is nog steeds beschikbaar.

Prik & Tik bierhal

Brouwerij Clarysse blijft groeien

Op 1 juli 2007 verhuisde de administratie en logistieke diensten van de Lucien Vandefonteynelaan naar een nieuwe locatie op het bedrijvenpark in de Coupure. Het nieuwe distributieplatform bedraagt 7500m². Naast de logistieke dienst zijn ook de administratieve en commerciële dienst mee verhuisd naar de nieuwe locatie.

Brouwerij Clarysse blijft groeien